loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар

Түгээмэл асуулт хариулт

  1. Эхлэл /
  2. Түгээмэл асуулт хариулт

Ш.Дулмаа

цаг тооны бичиг

Хилэнц

15 минут

таана

Өвөрхангай аймаг

12KG

1934 оны 09 сар

8161 км, 895 м