loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар

Хөдөөгийн сэргэлт

 1. Эхлэл /
 2. Хөдөөгийн сэргэлт

🖊️Дорноговь аймаг нь "Алсын хараа-2050" Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, түүний эхний үе шат болох “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг салбар тус бүрд үе шаттайгаар амжилттай хэрэгжүүлж, томоохон хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг гүйцэтгэн орон нутгийн ард иргэдийн ажиллах, амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байгаа аймгуудын нэг билээ. 🖊️Дорноговь аймгийн 12 сум төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээнд, 6 сум аймгийн төвтэй хатуу хучилттай авто замаар холбогдсон, хамгийн урт төмөр зам дайран өнгөрдөг зэрэг дэд бүтцийн олон давуу талуудтай юм. 🖊️Сүүлийн жилүүдэд өрсөлдөх чадвараараа Монгол Улсад эхний байруудад эрэмбэлэгдэж, тус аймгийг зорин ирэх иргэд, бизнес эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагчдын тоо өсөн нэмэгдэх болсон. 🖊️Дорноговь аймгийн нэрийн хуудас болсон Хамарын хийд орчмын аялал жуулчлалын бүс нутгаар гадаад, дотоодын аялагчид аюулгүй, шуурхай, тав тухтай аялах, зорчих орчин нөхцөлийг бүрдүүлж орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хатуу хучилттай автозамтай болгож, засвар шинэчлэлтийг цаг алдахгүй тухай бүрд гүйцэтгэсээр байна. 🖊️Сайншанд сумын Зүүнбаян баг нь аймгийн төвтэй, аялал жуулчлалын гол бүс нутагтай хамгийн ойр оршиж байгаа хэдийг ч хатуу хучилттай автозамаар холбох тухай асуудлыг сүүлийн 10 орчим жил яригдаж, санхүүжилтийн асуудал шийдвэрлэгдэхгүй өнөөдрийг хүсэн байна. 🖊️Тэгвэл өнөөдөр олон жил яригдаж, нутгийн ард иргэдийн хүсэл, мөрөөдөл болсон энэ томоохон бүтээн байгуулалтын ажлыг бодит ажил болгон хэрэгжүүлэхээр, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгүүлэх эхлэлийг тавигдлаа. 🖊️Цаашид энэхүү томоохон бүтээн байгуулалтыг дагаад Зүүнбаян багийн иргэд, хөдөлмөрчдийн ажил, амьдрал өсөн дэвжиж, баг маань өнгө үзэмжээ нэмэн, тээвэр логистикийн томоохон төв, зангилаа болон хөгжих цаашдын боломж нээгдэж байна. 🖊️Мөн тус багийн нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй “Доншен газрын тос Монгол” ХХК-ийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд шийдвэрлэж буй санхүүжилтээр Зүүнбаян багийн төв доторх 1 км хатуу хучилттай автозамыг засварлан шинэчлэх ажлыг “Дорноговь АЗЗА” ТӨХК гүйцэтгэх юм. Зам дагаж хөгжил ирнэ… 🖊️Дорноговь аймаг нь "Алсын хараа-2050" Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, түүний эхний үе шат болох “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг салбар тус бүрд үе шаттайгаар амжилттай хэрэгжүүлж, томоохон хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг гүйцэтгэн орон нутгийн ард иргэдийн ажиллах, амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байгаа аймгуудын нэг билээ. 🖊️Дорноговь аймгийн 12 сум төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээнд, 6 сум аймгийн төвтэй хатуу хучилттай авто замаар холбогдсон, хамгийн урт төмөр зам дайран өнгөрдөг зэрэг дэд бүтцийн олон давуу талуудтай юм. 🖊️Сүүлийн жилүүдэд өрсөлдөх чадвараараа Монгол Улсад эхний байруудад эрэмбэлэгдэж, тус аймгийг зорин ирэх иргэд, бизнес эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагчдын тоо өсөн нэмэгдэх болсон. 🖊️Дорноговь аймгийн нэрийн хуудас болсон Хамарын хийд орчмын аялал жуулчлалын бүс нутгаар гадаад, дотоодын аялагчид аюулгүй, шуурхай, тав тухтай аялах, зорчих орчин нөхцөлийг бүрдүүлж орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хатуу хучилттай автозамтай болгож, засвар шинэчлэлтийг цаг алдахгүй тухай бүрд гүйцэтгэсээр байна. 🖊️Сайншанд сумын Зүүнбаян баг нь аймгийн төвтэй, аялал жуулчлалын гол бүс нутагтай хамгийн ойр оршиж байгаа хэдийг ч хатуу хучилттай автозамаар холбох тухай асуудлыг сүүлийн 10 орчим жил яригдаж, санхүүжилтийн асуудал шийдвэрлэгдэхгүй өнөөдрийг хүсэн байна. 🖊️Тэгвэл өнөөдөр олон жил яригдаж, нутгийн ард иргэдийн хүсэл, мөрөөдөл болсон энэ томоохон бүтээн байгуулалтын ажлыг бодит ажил болгон хэрэгжүүлэхээр, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгүүлэх эхлэлийг тавигдлаа. 🖊️Цаашид энэхүү томоохон бүтээн байгуулалтыг дагаад Зүүнбаян багийн иргэд, хөдөлмөрчдийн ажил, амьдрал өсөн дэвжиж, баг маань өнгө үзэмжээ нэмэн, тээвэр логистикийн томоохон төв, зангилаа болон хөгжих цаашдын боломж нээгдэж байна. 🖊️Мөн тус багийн нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй “Доншен газрын тос Монгол” ХХК-ийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд шийдвэрлэж буй санхүүжилтээр Зүүнбаян багийн төв доторх 1 км хатуу хучилттай автозамыг засварлан шинэчлэх ажлыг “Дорноговь АЗЗА” ТӨХК гүйцэтгэх юм. Зам дагаж хөгжил ирнэ…

🖊️Дорноговь аймаг нь "Алсын хараа-2050" Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, түүний эхний үе шат болох “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг салбар тус бүрд үе шаттайгаар амжилттай хэрэгжүүлж, томоохон хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг гүйцэтгэн орон нутгийн ард иргэдийн ажиллах, амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байгаа аймгуудын нэг билээ. 🖊️Дорноговь аймгийн 12 сум төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээнд, 6 сум аймгийн төвтэй хатуу хучилттай авто замаар холбогдсон, хамгийн урт төмөр зам дайран өнгөрдөг зэрэг дэд бүтцийн олон давуу талуудтай юм. 🖊️Сүүлийн жилүүдэд өрсөлдөх чадвараараа Монгол Улсад эхний байруудад эрэмбэлэгдэж, тус аймгийг зорин ирэх иргэд, бизнес эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагчдын тоо өсөн нэмэгдэх болсон. 🖊️Дорноговь аймгийн нэрийн хуудас болсон Хамарын хийд орчмын аялал жуулчлалын бүс нутгаар гадаад, дотоодын аялагчид аюулгүй, шуурхай, тав тухтай аялах, зорчих орчин нөхцөлийг бүрдүүлж орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хатуу хучилттай автозамтай болгож, засвар шинэчлэлтийг цаг алдахгүй тухай бүрд гүйцэтгэсээр байна. 🖊️Сайншанд сумын Зүүнбаян баг нь аймгийн төвтэй, аялал жуулчлалын гол бүс нутагтай хамгийн ойр оршиж байгаа хэдийг ч хатуу хучилттай автозамаар холбох тухай асуудлыг сүүлийн 10 орчим жил яригдаж, санхүүжилтийн асуудал шийдвэрлэгдэхгүй өнөөдрийг хүсэн байна. 🖊️Тэгвэл өнөөдөр олон жил яригдаж, нутгийн ард иргэдийн хүсэл, мөрөөдөл болсон энэ томоохон бүтээн байгуулалтын ажлыг бодит ажил болгон хэрэгжүүлэхээр, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгүүлэх эхлэлийг тавигдлаа. 🖊️Цаашид энэхүү томоохон бүтээн байгуулалтыг дагаад Зүүнбаян багийн иргэд, хөдөлмөрчдийн ажил, амьдрал өсөн дэвжиж, баг маань өнгө үзэмжээ нэмэн, тээвэр логистикийн томоохон төв, зангилаа болон хөгжих цаашдын боломж нээгдэж байна. 🖊️Мөн тус багийн нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй “Доншен газрын тос Монгол” ХХК-ийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд шийдвэрлэж буй санхүүжилтээр Зүүнбаян багийн төв доторх 1 км хатуу хучилттай автозамыг засварлан шинэчлэх ажлыг “Дорноговь АЗЗА” ТӨХК гүйцэтгэх юм.

Зам дагаж хөгжил ирнэ…

Өнөөдөр мөрөн Дотоодын цэргийн 835 дугаар тусгай салбар нээгдлээ. 🇲🇳Ундны эх үүсвэрийн барилга байгууламжийг цэргийн хамгаалалтад авч байгаа явдалд аймгийн Засаг дарга Пилжээгийн Лхагважав болон төрийн цэргийн байгууллагууд талархал илэрхийлж ёслолын жагсаал зохион байгуулж хүндэтгэл үзүүллээ. Монгол улсын Засгийн газрын 2024 оны 35 дугаар тогтоолоор Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын ундны эх үүсвэрийн барилга байгууламжийг Дотоодын цэргийн 835 дугаар Тусгай салбарын хамгаалалтад хүлээн авах ёслолын үйл ажиллагаа Чингүүнжавын талбайд зохион байгуулав

 Овог, нэр: Тогтох овогтой Ариунаа

 Төслийн үйл ажиллагааны чиглэл: Оёдол

 Үйлчилгээ: бүх төрлийн дээл, гоёлын даашинз оёно

 Холбоо барих утас: 95870994
 Хаяг: Баяншанд 2-67 тоот

 Овог нэр : Эрдэнэ овогтой Долгор

 Төслийн үйл ажиллагааны чиглэл: Арвайн гурил үйлдвэрлэл

 Үйлчилгээ: Арвайн гурилыг уламжлалт гар аргаар тээрэмдэж Алтайн брэнд дэлгүүрт нийлүүлэн ажилладаг

 Холбоо барих утас: 99487653
 Хаяг: Харзат 1-20

"Боловсролын чанарыг сайжруулах хөтөлбөр"-ийн арга туршлагыг судлахаар Говь-Алтай аймагт хүрэлцэн ирсэн Ховд аймгийн Булган сумын багш нарын төлөөллийг аймгийн Засаг дарга О.Амгаланбаатар хүлээн авч уулзлаа. -Тэрээр "Амьдралын баталгаа болсон боловсролын чанартаа анхаарахгүйгээр бид хөгжил дэвшил ярих боломжгүй. Улс орны хөгжлийг хүн амынх нь дундаж наслалт, боловсролын чанар нь хэр байгаагаар үнэлдэг. Тиймээс боловсролын чанарт дан ганц Говь-Алтай аймаг биш баруун бүс бүхэлдээ анхаарах хэрэгтэй. Цаашлаад улс орон даяар боловсрол, эрүүл мэндийн асуудалдаа анхаарал хандуулах цаг үе ирсэн байна. Манай аймгаас туршлага судлахаар ирсэн та бүхэнд баярлалаа" хэмээсэн юм. -Харин багш нарын төлөөлөл “Говь-Алтай аймгийн удирдлагууд боловсролын хөгжлийг дэмжин урамшуулж байгаа нь бусад аймгуудаас хол илүү байна. Аймгийн өнгө төрх дэвжин дээшилж, хөгжил дэвшил нь ч нүдэнд харагдаж, гарт баригдахуйц сайхан болсон байна. Үндэсний хэмжээнд үлгэр жишээ хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж буй танай хамт олонд баяр хүргэж, илүү их амжилтыг хүсэн ерөөе" хэмээн сэтгэгдлээ илэрхийллээ.

 • Харьяалал харгалзахгүйгээр хамгийн ойр сум, өрхийн эмнэлэгт жирэмсний хяналтад орох

 • Тухайн эмнэлгийн эх баригч эмчид 2-3 утасны дугаарыг бүртгүүлэх (Hөхөр, ээж, аав, ах, эгч)

 • Нутаглаж байгаа газартаа хамгийн ойр эмнэлгийн яаралтай дуудлага хүлээн авдаг утасны дугаарыг мэдэх, утас байнга нэгжтэй, цэнэгтэй байх, сүлжээтэй газраа мэддэг байх

 • Жирэмсний хяналтын картаа биедээ байнга авч явах

Жирэмсний товлолын үзлэг бүртээ заавал очиж, ураг нярай болон биеийн байдлаа үзүүлэх, зөвлөгөө авах

 • Ажил, амралтаа зөв зохицуулах, сайн унтаж амарч байх

 • Шим тэжээл сайтай хоол унд хэрэглэх

🆘Жирэмсний үед дараах АЮУЛТАЙ шинж тэмдгүүд илэрвэл эмч дуудах эсвэл өөрт ойрхон өрх, сумын эрүүл мэндийн байгууллагад хандаарай!

 1. Ураг хөдлөхгүй болох, хөдөлгөөн цөөрөх

 2. Толгой өвдөх, дотор муухайрах, бөөлжих

 3. Үтрээнээс гэнэт цус, эсвэл ус гарах 4.Таталт өгөх 5.Аюулхай орчмоор өвдөх, дарж байгаа мэт мэдрэмж өгөх

 4. Хэвлий доод хэсгээр базалж хүчтэй өвдөх

 5. Шээсний гарц багасах, ойр ойрхон шээх

 6. Даралт ихсэх (Толгой хүчтэй өвдөх, шилэн хүзүүгээр хөших, нүд бүрэлзэх)

 7. Арьс салст гэнэт цайх, хөхрөх