loader
Дорнод Сүхбаатар Хэнтий Төв Сэлэнгэ Дорноговь Дархан-Уул Булган Архангай Хөвсгөл Завхан Говь-Алтай Дундговь Ховд Увс Өмнөговь Орхон Баян-Өлгий Говьсүмбэр Өвөрхангай Баянхонгор

Арга хэмжээ

Нээлттэй ажлын байр

16 

ажлын зар

Ховд аймаг

34 

ажлын зар

Өвөрхангай аймаг

81 

ажлын зар

Дундговь аймаг

41 

ажлын зар

Дархан-Уул аймаг

30 

ажлын зар

Булган аймаг

ажлын зар

Орхон аймаг

27 

ажлын зар

Хэнтий аймаг

35 

ажлын зар

Хөвсгөл аймаг

Мэдээ мэдээлэл

Түгээмэл асуулт хариулт

5000 жилийн өмнө

Тангуд

элс