loader
Дорнод Сүхбаатар Хэнтий Төв Сэлэнгэ Дорноговь Дархан-Уул Булган Архангай Хөвсгөл Завхан Говь-Алтай Дундговь Ховд Увс Өмнөговь Улаанбаатар Орхон Баян-Өлгий Говьсүмбэр Өвөрхангай Баянхонгор

Арга хэмжээ

Нээлттэй ажлын байр

10 

ажлын зар

Баян-Өлгий аймаг

ажлын зар

Өмнөговь аймаг

31 

ажлын зар

Дундговь аймаг

10 

ажлын зар

Хөвсгөл аймаг

50 

ажлын зар

Дорнод аймаг

ажлын зар

Орхон аймаг

ажлын зар

Дорноговь аймаг

107 

ажлын зар

Говьсүмбэр аймаг

Мэдээ мэдээлэл

Түгээмэл асуулт хариулт

6

ногоон

Тэргүүн өндөрийн шугуй