loader
Дорнод Сүхбаатар Хэнтий Төв Сэлэнгэ Дорноговь Дархан-Уул Булган Архангай Хөвсгөл Завхан Говь-Алтай Дундговь Ховд Увс Өмнөговь Орхон Баян-Өлгий Говьсүмбэр Өвөрхангай Баянхонгор

Арга хэмжээ

Нээлттэй ажлын байр

ажлын зар

Завхан аймаг

28 

ажлын зар

Сүхбаатар аймаг

18 

ажлын зар

Увс аймаг

68 

ажлын зар

Архангай аймаг

33 

ажлын зар

Баянхонгор аймаг

270 

ажлын зар

Говьсүмбэр аймаг

27 

ажлын зар

Сэлэнгэ аймаг

27 

ажлын зар

Хэнтий аймаг

Мэдээ мэдээлэл

Түгээмэл асуулт хариулт

Өвөрхангай аймаг

12KG

1934 оны 09 сар