loader
Дорнод Сүхбаатар Хэнтий Төв Сэлэнгэ Дорноговь Дархан-Уул Булган Архангай Хөвсгөл Завхан Говь-Алтай Дундговь Ховд Увс Өмнөговь Орхон Баян-Өлгий Говьсүмбэр Өвөрхангай Баянхонгор

Арга хэмжээ

Нээлттэй ажлын байр

12 

ажлын зар

Баян-Өлгий аймаг

18 

ажлын зар

Увс аймаг

25 

ажлын зар

Сүхбаатар аймаг

27 

ажлын зар

Хэнтий аймаг

ажлын зар

Завхан аймаг

24 

ажлын зар

Хөвсгөл аймаг

76 

ажлын зар

Дорнод аймаг

64 

ажлын зар

Дундговь аймаг

Мэдээ мэдээлэл

Түгээмэл асуулт хариулт

даалин

Хүйтний оргил

Улаанбаатар хотоос Говьсүмбэр аймаг хүртэл галт тэргээр 247км 5 цаг явж хүрнэ.