loader
Дорнод Сүхбаатар Хэнтий Төв Сэлэнгэ Дорноговь Дархан-Уул Булган Архангай Хөвсгөл Завхан Говь-Алтай Дундговь Ховд Увс Өмнөговь Орхон Баян-Өлгий Говьсүмбэр Өвөрхангай Баянхонгор

Арга хэмжээ

Нээлттэй ажлын байр

55 

ажлын зар

Хөвсгөл аймаг

324 

ажлын зар

Говьсүмбэр аймаг

33 

ажлын зар

Баянхонгор аймаг

31 

ажлын зар

Говь-Алтай аймаг

ажлын зар

Дорноговь аймаг

72 

ажлын зар

Архангай аймаг

29 

ажлын зар

Хэнтий аймаг

76 

ажлын зар

Дорнод аймаг

Мэдээ мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна

Түгээмэл асуулт хариулт

могой чихгүй

/могой чихгүй/

Чилийн Алтаким