loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд санхүүгийн дэмжлэг олгох төсөл зарлагдлаа. | HuduuMN

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд санхүүгийн дэмжлэг олгох төсөл зарлагдлаа.

2023-08-22 ~ 2023-09-30