loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА М.ИДЭРБАТ  АГЕНТЛАГ БАЙГУУЛЛАГУУДАД АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ  ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА | HuduuMN

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА М.ИДЭРБАТ АГЕНТЛАГ БАЙГУУЛЛАГУУДАД АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

2023-11-22 ~ 2023-11-30

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА М.ИДЭРБАТ АГЕНТЛАГ БАЙГУУЛЛАГУУДАД АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА ❇️. Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 10 дугаар тогтоолоор Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хэрэгжүүлэгч агентлаг Шүүх шинжилгээний ерөнхий газрыг байгуулсан. Сүхбаатар аймгийн Шүүх шинжилгээний алба нь 2009 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн албаны дарга, шинжээч, гарын хээний санч, гэсэн орон тоотой цагдаагийн хэлтсийн байран үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээс хойш жил тутам орон тоог нэмэгдүүлж, 2023 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс Сүхбаатар аймгийн Шүүх шинжилгээний хэлтэс болон бүтэц өөрчлөгдөж, 9 хүний орон тоотой ажиллаж байна. ❇️. Тус байгууллагын түүхт 80 жилийн ой 2024 онд тохионо. Хэлтсийн үйл ажиллагааг дэмжиж аймгийн Засаг дарга санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээ илэрхийлж байв.