loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар
Орон нутгийн  төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Асгат, Түвшинширээ сумын эрүүл мэндийн төвд шинэ авто машин гардуулж өглөө | HuduuMN

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Асгат, Түвшинширээ сумын эрүүл мэндийн төвд шинэ авто машин гардуулж өглөө

2023-11-16 ~ 2023-11-30

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Асгат, Түвшинширээ сумын эрүүл мэндийн төвд шинэ авто машин гардуулж өглөө.Анхан шатны эрүүл мэндэд үзүүлэх үйлчилгээг хүртээмжтэй түргэн шуурхай хүргэх боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор бааз суурийг бэхжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг шат дараатай хийж байна.