loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар
Сүхбаатар Аймаг Нэгдсэн Эмнэлэг | HuduuMN

Сүхбаатар Аймаг Нэгдсэн Эмнэлэг

2023-09-05 ~ 2023-09-30

Сүхбаатар аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг нь ард иргэдийнхээ эрүүл мэнд болон эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор Улаанбаатар хотын Улсын хоёрдугаар эмнэлэгийн 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг хамт олон сүхбаатар аймгийн ард иргэдийг эрүүл мэндийн үзлэг эрт илрүүлэгт хамрагдуулахаар 7-10 хоног ажиллах юм.