loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар
Гамшгийн эрсдлийг бууруулах сан | HuduuMN

Гамшгийн эрсдлийг бууруулах сан

2023-11-23

Гамшгийн эрсдлийг бууруулах сангаас энэ онд аймгийн Онцгой байдлын газрын хурлын танхимын тохижилтод ширээ сандал, компьютер, ухаалаг дэлгэцийг шийдвэрлэж өгсөн байна.