loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар

Улаанбаатар хотын хүн амын хүнсний хэрэглээний 50 гаруй хувийг манай аймаг дангаараа хангаж байгаа тул танд бизнес хийхэд хамгийн ойр таатай орчин.