loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар
Онцгой байдлын газар
Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум
7033101, 7033-105
Эрүүл мэндийн газар
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-р баг, Г.Дэмид жанжин 100-01
Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар
Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум, Г.Дэмид жанжны гудамж 3-300, Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар.
arkhangai@gazar.gov.mn
Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар
Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум, 2-р баг
7733 1220
Архангай Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын хэлтэс
Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум, 2-р баг, Нутгийн захиргааны ордон, Улсын бүртгэл
Архангай аймгийн Засаг даргын тамгын газар
Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум, 2-р баг, Нутгийн удирдлагын ордон, Дэмид жанжины талбай
+976 7033-1111