loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар
Архангай Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын хэлтэс
Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум, 2-р баг, Нутгийн захиргааны ордон, Улсын бүртгэл
Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар
Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум, 2-р баг
7733 1220
Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар
Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум, Г.Дэмид жанжны гудамж 3-300, Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар.
https://arkhangai.gazar.gov.mn/
Эрүүл мэндийн газар
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-р баг, Г.Дэмид жанжин 100-01
Онцгой байдлын газар
Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум
7033101, 7033-105