loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар
Эрүүл мэндийн газар
Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг, Голомт бизнес төвийн баруун урд талд.
7058-3355
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
Дорнод аймаг, Хэрлэн сум 4 дүгээр баг
Шүүх шинжилгээний хэлтэс
Цэргийн штаб
Цагдаагийн газар
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
Хаяг: Монгол улс, Дорнод аймаг, 10 дугаар баг, Аймгийн засаг Даргын дэргэдэх Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар
Дорнод аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 4-р баг, "Хүний хөгжлийн ордон"
Улсын бүртгэлийн хэлтэс
Хэрлэн сум 6 дугаар баг, Засаг даргын Тамгын газар 1-р давхар
7058-4340, 7058-4341, 9897-0970
dornod@butrgel.gov.mn
Татварын хэлтэс
Статистикийн хэлтэс
Орон нутгийн өмчийн газар
7058-3058, 7058-4114
info@umch.dd.gov.mn
Дорнод Нийтийн Аж Ахуй
7058 4659