loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар
Эрдмийн Далай цогцолбор сургууль
Мөрөн 8-р баг
7038 2559
Хөвсгөл "Дэлгэрмөрөн" цогцолбор сургууль
Хөвсгөл мөрөн 8-р баг
7038 2404
Хөвсгөл аймгийн Шуудангийн үйлчилгээний газар
Хөвсгөл мөрөн 8-р баг
7038 2611
Хөвсгөл аймгийн Газрын Харилцаа, Барилга хот байгуулалтын газар
Хөвсгөл мөрөн
8000 0270
Хөвсгөлийн өнгө
Хөвсгөл Мөрөн
9811 8091
Хөвсгөл аймаг-Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний алба
Мөрөн сум, 6-р Баг, 2-р гудамж,
Хөвсгөл аймгийн Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын газар
Хөвсгөл аймаг мөрөн сум 7-р баг
7744 4403
Хөвсгөл аймгийн Цагдаагийн газар
Хөвсгөл аймаг мөрөн сум 8-р баг
khuvsgul.police.gov.mn
Хөвсгөл аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум, 7-р баг Хүүхдийн ордон
+976-108
Хөвсгөл аймгийн Хүнс хөдөө, аж ахуйн газар
Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын 13-р баг
Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэндийн газар
Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 8-р баг
7038 3690
Хөвсгөл Аймгийн Нийгмийн Даатгалын Хэлтэс
Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 8-р баг
7038 2700