loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар
Хөвсгөл аймаг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төв
Хөвсгөл аймаг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төв-13 дугаар баг Мөрөн сум, Хөвсгөл аймаг
7707 3004
Сод Эрдэм Сургууль-Sod Erdem School
Хөвсгөл аймаг мөрөн сум 13-р баг
7038 8383
soderdem.edu.mn
Эрдмийн Далай цогцолбор сургууль
Мөрөн 8-р баг
7038 2559
Хөвсгөл "Дэлгэрмөрөн" цогцолбор сургууль
Хөвсгөл мөрөн 8-р баг
7038 2404
Хөвсгөл аймгийн Шуудангийн үйлчилгээний газар
Хөвсгөл мөрөн 8-р баг
7038 2611
Хөвсгөл аймгийн Газрын Харилцаа, Барилга хот байгуулалтын газар
Хөвсгөл Мөрөн
8000 0270
ХӨВСГӨЛ-Ус Цаг Уур Орчны Шинжилгээний Төв
хөвсгөл аймаг мөрөн сум 6-р баг
9950 8081
Хөвсгөл аймгийн Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын газар
Хөвсгөл аймаг мөрөн сум 7-р баг
7744 4403
https://oinbirj.khs.gov.mn/
Хөвсгөл аймгийн Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын газар
Хөвсгөл аймаг мөрөн сум 7-р баг
7744 4403
https://oinbirj.khs.gov.mn/
Хөвсгөл аймгийн Цагдаагийн газар
Хөвсгөл аймаг 8-р баг
khuvsgul.police.gov.mn
Хөвсгөл аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар
Хөвсгөл аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар
+976 8000 0270
Хөвсгөл Дулааны Станц - ТӨХК
Аймгийн засаг даргын тамгын газрын зүүн талд байрлах SB төвийн 4-н давхар
7038 0440
khovsgol.energy.mn