loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар
. Сумын аюулгүйн нөөц дууссан, өвөлжилт, хаваржилтын нөхцөл байдал хүндэрсэн сумдад улсын нөөцөөс нэмэлтээр өгөх тэжээлийн дэмжлэгийг “Шуурхай бүлэг III”-ын санал дүгнэлтэд үндэслэн дараах байдлаар хуваарилах, Үүнд: 1. Төмөрбулаг - 20 тонн 2. Шинэ Идэр -  | HuduuMN

. Сумын аюулгүйн нөөц дууссан, өвөлжилт, хаваржилтын нөхцөл байдал хүндэрсэн сумдад улсын нөөцөөс нэмэлтээр өгөх тэжээлийн дэмжлэгийг “Шуурхай бүлэг III”-ын санал дүгнэлтэд үндэслэн дараах байдлаар хуваарилах, Үүнд: 1. Төмөрбулаг - 20 тонн 2. Шинэ Идэр -

2024-02-26