loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар
ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ, ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР
Завхан аймаг, Улиастай сум 1-р баг
7046-3630
Завхан аймгийн Улиастай сумын Засаг даргын тамгийн газар
Завхан аймаг, Улиастай сум 1-р баг
7046-1212
Завхан Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Завхан аймаг, Улиастай сум 1-р баг
9546-2281
Завхан Аймгийн Татварын Хэлтэс
Завхан аймаг, Улиастай сум 1-р баг
7046-2324
Завхан аймгийн Алтан гадас одонт цагдаагийн газар
Завхан аймаг, Улиастай сум, 4-р баг
7046-102
Завхан аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Завхан аймаг, Улиастай сум 1-р баг
7046-2434
Завхан аймаг дахь Төрийн цахим үйлчилгээний хэлтэс
Завхан аймаг, Улиастай сум 4-р баг
9811-0903
Завхан аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар
Завхан аймаг, Улиастай сум 1-р баг
7046-2834
Завхан аймгийн Газрын Харилцаа, Барилга, Хот Байгуулалтын Газар
Завхан аймаг, Улиастай сум 1-р баг
7046-2620
Завхан аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг
Завхан аймаг, Улиастай сум 1-р баг
7046-103
Завхан аймгийн Онцгой байдлын газар
Завхан аймаг, Улиастай сум, 4-р баг
7046-101