loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар
Нэгдсэн эмнэлэг
Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 1-р баг, Залуучуудын өргөн чөлөө 3-304
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
Монгол Улс, Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 1 дүгээр баг, Залуучуудын өргөн чөлөө гудамжны 200 тоот, Онцгой байдлын газар
7054-101 9654-0105,
Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн цахим үйлчилгээний хэлтэс
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 1давхар Хурдан цэг
Татварын хэлтэс
Говьсүмбэр аймгийн татварын хэлтэс, 27Б, Найрамдал хотхон, Сүмбэр сум, Говьсүмбэр аймаг, Монгол Улс
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 1 дүгээр баг
Эрүүл мэндийн газар
Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум 1-р баг Баянхайрхан гудамж 3-3006
Цагдаагийн газар
Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум 2р баг Баянхайрхан 1-100
Улсын бүртгэлийн хэлтэс
Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум 2р баг Баянхайрхан 1-100
7054-3056, 7054-1890
Статистикийн хэлтэс
Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, Аймгийн Засаг Даргын Тамгын газрын байранд 321 тоот
7054-3222, 7054-3017
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 3-р баг Оюутны гудамж 205 тоот.
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум 3р баг Найрамдал хотхон 2р байр 1р орц
Шүүхийн тамгын газар
Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 1-р баг, Балданзасаг захын баруун талд
7054-3485