loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар
Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 3-р баг Найрамдал хотхон Нутгийн удирдлагын ордон
https://govisumber.gov.mn/
Нэгдсэн эмнэлэг
Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 1-р баг, Залуучуудын өргөн чөлөө 3-304
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
Монгол Улс, Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 1 дүгээр баг, Залуучуудын өргөн чөлөө гудамжны 200 тоот, Онцгой байдлын газар
7054-101 9654-0105,
Шүүхийн тамгын газар
Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 1-р баг, Балданзасаг захын баруун талд
7054-3485
Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн цахим үйлчилгээний хэлтэс
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 1давхар Хурдан цэг
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум 3р баг Найрамдал хотхон 2р байр 1р орц
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 3-р баг Оюутны гудамж 205 тоот.
Статистикийн хэлтэс
Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, Аймгийн Засаг Даргын Тамгын газрын байранд 321 тоот
7054-3222, 7054-3017
Улсын бүртгэлийн хэлтэс
Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум 2р баг Баянхайрхан 1-100
7054-3056, 7054-1890
Цагдаагийн газар
Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум 2р баг Баянхайрхан 1-100
Эрүүл мэндийн газар
Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум 1-р баг Баянхайрхан гудамж 3-3006
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 1 дүгээр баг