loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар
ДЗОУБ-ТАЙ ХАМТРАН ЗУДЫН ЭРСДЛИЙГ БУУРУУЛАХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН МАЛЧИН ӨРХҮҮДЭД 68,250,000 ТӨГРӨГИЙН ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЛЭЭ /АЗДТГ/ | HuduuMN
27 2 сар

ДЗОУБ-ТАЙ ХАМТРАН ЗУДЫН ЭРСДЛИЙГ БУУРУУЛАХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН МАЛЧИН ӨРХҮҮДЭД 68,250,000 ТӨГРӨГИЙН ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЛЭЭ /АЗДТГ/

ДЗОУБ-ТАЙ ХАМТРАН ЗУДЫН ЭРСДЛИЙГ БУУРУУЛАХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН МАЛЧИН ӨРХҮҮДЭД 68,250,000 ТӨГРӨГИЙН ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЛЭЭ /АЗДТГ/

Дэлгэрэнгүй
ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН “ТАНИЛЦАХ УУЛЗАЛТ” АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ                  /2024.02.22/ /Сүмбэр сумын Хүүхдийн зөвлөл / | HuduuMN
27 2 сар

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН “ТАНИЛЦАХ УУЛЗАЛТ” АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ /2024.02.22/ /Сүмбэр сумын Хүүхдийн зөвлөл /

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН “ТАНИЛЦАХ УУЛЗАЛТ” АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ /2024.02.22/ /Сүмбэр сумын Хүүхдийн зөвлөл /

Дэлгэрэнгүй