loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар
БЭЛЭН БАЙ /ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР/ | HuduuMN

БЭЛЭН БАЙ /ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР/

Цаг агаарын нөхцөл байдалтай холбогдуулан аймгийн Гамшгаас хамгаалах алба мэргэжлийн анги, Сүмбэр, Баянтал,Шивээговь сумдын ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийн хүн хүч, техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл тодотгон томилгоожуулж хүн нэг бүрийн хээрийн үүргэвчийн бэлтгэл бэлэн байдлыг шалган ажиллаа.