loader
HuduuMN
Монгол улсын
засгийн газар
МОТОЦИКЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЭНЭ ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРӨӨС 2024 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛ ТҮР ХУГАЦААНД ХОРИГЛОЛОО /ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС/ | HuduuMN

МОТОЦИКЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЭНЭ ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРӨӨС 2024 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛ ТҮР ХУГАЦААНД ХОРИГЛОЛОО /ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС/

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 09-НИЙ ӨДРИЙН А/312 ДУГААРТАЙ ЗАХИРАМЖААР МОТОЦИКЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЭНЭ ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРӨӨС 2024 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛ ТҮР ХУГАЦААНД ХОРИГЛОСОН БАЙНА.